До уваги суб’єктів господарювання!


Одними з основних принципів охорони навколишнього природного середовища є пріоритетність вимог екологічної безпеки, запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища тощо. Враховуючи вимоги Водного кодексу України, Закону України «Про охорону атмосферного повітря», керуючись статтею 20-2 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Державна екологічна інспекція у Херсонській області (далі – Інспекція) надсилає на адресу суб’єктів господарювання листи з проханням надати інформацію щодо наявності дозвільних документів, а саме:
• дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
• дозвіл на спеціальне водокористування;
• висновок з оцінки впливу на довкілля або висновок державної екологічної експертизи.
Згідно вимог п. 13 ст. 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» подібний збір інформації НЕ ВВАЖАЄТЬСЯ заходами державного нагляду (контролю).
З огляду на вимоги природоохоронного законодавства України, впровадження господарської діяльності суб’єктами господарювання допускається з урахуванням та на підставі забезпечення дотримання вимог природоохоронного законодавства України. Документи дозвільного характеру дають можливість сплачувати екологічні податки за забруднення навколишнього природного середовища, які наповнюють державний та місцевий бюджети. Зазначені кошти, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147, витрачаються на природоохоронні заходи рішеннями районних та місцевих рад. Оперативне інформування Інспекції щодо забезпечення виконання вимог природоохоронного законодавства дає можливість спланувати та здійснити з органами місцевого самоврядування заходи з попередження фактів порушення вимог природоохоронного законодавства та недопущення їх у подальшому.

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці