Порядок складання та надання запитів

Рекомендації зі
складення та подання запитів на інформацію
до Державної екологічної інспекції у Херсонській області 


1. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні;

2. Запит  на інформацію подається фізичною або юридичною особою,  об'єднанням  громадян без статусу  юридичної особи розпоряднику інформації  в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання  поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону. 

3. 
Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

4. Запит може бути поданий:
- на поштову адресу: 
73003, м. Херсон, Козацький пров., буд. 10;
- на електронну адресу: khers@dei.gov.ua
- за номером телефону - 
(0552) 26-23-87

5. Запит на інформацію подається у довільній формі. 

6. Запит на інформацію повинен містити: 
- прізвище, ім'я, по батькові  (найменування)  запитувача, поштову адресу,  адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);
- загальний опис інформації або вид,  назву, реквізити чи зміст;
- документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); 
-підпис і дату (за умови подання письмового запиту). 
- спосіб отримання інформації.

7. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку  надає  Держекоінспекція у Херсонській області або яка розміщується на її офіційному веб-сайті. 

8. Запит  на  інформацію  може  бути подано особисто до  Держекоінспекції у Херсонській області в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. Усний запит може бути подано телефоном згідно з пунктом 4 цих Рекомендацій.

9.
 Інформація на запит надається безкоштовно.
- У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
- При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

10. 
Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

- Інспекція не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

- запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цього Порядку;

- не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено: прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

11. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

eкологічна мапа

Стихійне сміттєзвалище? Не знаєте куди звернутись? Повідомте нам та відслідковуйте статус вирішення!
Залишити звернення

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці